SŁOWA
Słowa do muzyki 2Tm2,3 zaczerpnięte zostały w większości z Pisma Świętego. 

 

1. GENESIS (instr.)
2. MARANA THA
3. JEZUS JEST PANEM
4. PSALM 8
5. KTO NAS ODŁĄCZY
6. KANTYK III MŁODZIEŃCÓW

7. UWIODŁEŚ MNIE PANIE
8. BENEDICTUS
9. W OBLICZU ANIOŁÓW
10. MAGNIFICAT
11. GETSEMANI
12. SŁUCHAJ IZRAELU
1. SHEMA ISRAEL ADONAI ELOHENU ADONAI EHAD
2. II PIEŚŃ SŁUGI PAŃSKIEGO
3. PSALM 13
4. SHLOM LECH MARIAM
5. JAHWE TYŚ BOGIEM MYM
6. PSALM 34

7. PSALM 103
8. PSALM 18
9. IV PIEŚŃ SŁUGI PAŃSKIEGO
10. BĄDŹ WOLA TWOJA
11. AMEN
12. KIM JEST TA
13. STABAT MATER
14. Z TĄ SAMĄ MIŁOŚCIĄ
15. PSALM 51
1. SHALOM
2. PSALM 40
3. PSALM 122
4. SZEMA IZRAEL
5. LIST DO KOŚCIOŁA
6. PSALM 23
7. NIE LĘKAJ SIĘ
8. POZWÓLCIE DZIECIOM
9. GDZIE ONA JEST
10. EFFATHA
11. PSALM 130


1. SHALOM

2. PSALM 40
3. PSALM 13
4. PSALM 23


 
CD 1
1. PSALM 103

2. BARUCH ATA ADONAI
3. SEE I & I
4. LIST DO KOŚCIOŁA
5. DZIĘKI CI PANIE
6. ADONAI ELOHENU

7. KANTYK III MŁODZIEŃCÓW
8. SŁUCHAJ IZRAELU
9. KOCHAM CIĘ TAK SAMO
10. Z GŁEBOKOŚCI WOŁAM
CD 2
11. JAHWE TYŚ BOGIEM MYM

12. O PANIE NASZ PANIE
13. EXODUS
14. KOCHAM CIĘ PANIE
15. STABAT MATER
16. ZMIŁUJ SIĘ BOŻE NADE MNĄ

17. REDEMPTION SONG
18. BY THE RIVERS OF BABYLON
19. ŚWIĘTY SZCZYT
łebmajster: Karol  

zalecana  rozdzielczość przy oglądaniu strony: 1024x768 lub wyższa